PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

                   W RZESZOWIE

         INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

 

ŚWIETLICE SZKOLNE I TERAPEUTYCZNE :

METODY WYCHOWANIA ORAZ SCENARIUSZE ZAJĘĆ

(bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

 

KSIĄŻKI

 

 1. CHYLIŃSKA, Małgorzata

Jak prowadzić świetlicę szkolną : poradnik. Wwa : „Żak”, 2001. – 80 s.

Sygn. 224967

 

 1. FűRL, Elke

Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia. Kielce : „Jedność”, 2004. – 139 s.

Sygn. 228041

 

 1. GAJEWSKA, Grażyna, SZCZĘSNA, Anna, REWIŃSKA, Elżbieta

Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej. Zielona Góra : „Gaja”, 2004. – 152 s.

Sygn. 228053

 

 1. MISIURA, Irena

… droga do dorosłości : program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum. Kraków : Rubikon, 2001. – 35 s. Bibliogr.

Sygn. 36786 B

 

 1. SOWISŁO, Maryla

Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy. – Wyd. 2 uzup. Kraków : Wam, 2001. – 158 s.

Sygn. 227563

 

 

 

ARTYKUŁY

 

 1. ANIELSKA, Agnieszka ; WRÓBLEWSKA, Violetta

Miejsce pedagoga w świetlicy // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 6, s. 67-68

 

 1. ANIELSKA, Agnieszka ; WRÓBLEWSKA, Violetta

Moje dobre i złe uczucia // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 36-38

 

 1. Bajkowy kogel-mogel : scenariusz turnieju międzyświetlicowego / aut. Danuta Nowak-Wójcik [i in.] // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 15-18

 

 1. BARTCZAK, Wioletta

Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 202-206, bibliogr.

 

 1.  BARTOSIK, Marzena ; PIASKOWSKA, Katarzyna

Podróżujemy – scenariusze zajęć twórczych // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 3, s. 1-4

 

 1. BORZĘCKA, Zofia

Techniki plastyczne // Wychowawca. – 2000, nr 10, s. 26-29

 

 1. BRODECKI, Jaromir

Rozwijam zainteresowania przyrodnicze // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 37-38

 

 1. BRZOZOWIEC, Barbara

W świetlicy integracyjnej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 52-53

 

 1. CZERKAWSKI, Jaromir

Moja przygoda z socjoterapią // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 47-48

 

 1. DĄBROWSKA, Małgorzata

Świetlica terapeutyczna Caritas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 20-23

 

 1. DEMKIEWICZ, Barbara

Przyjęcie nowych uczniów do świetlicowej rodzinki // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 3, s. 44-46

 

 1. DEMKIEWICZ, Barbara

Zajęcia teatralne w świetlicy środowiskowej // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 1, s. 36-40

 

 1. DODZIUK, Anna

Dobre miejsce dla dużych i małych // Świat Problemów. – 2002, nr 9, s. 20-28

 

 1. DOLATA, Anna

Poznajemy jesienne warzywa i owoce na sportowo – scenariusz zajęć świetlicowych // Wszystko dla szkoły. – 2002, nr 10, s. 14-15

 

 1. DOLATA, Anna

Scenariusz zajęć świetlicowych – tor przeszkód, z elementami gimnastycznymi i równowagi // Lider. – 2003, nr 1, s. 20

 

 1. DOLATA, Anna

Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z rodzin z problemem alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 20-22, bibliogr.

 

 1. DOLATA, Anna

Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi – zajęcia świetlicowe // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, wkł. s. 11-12

 

 1. DOMBROWSKA-PIETRZYKOWSKA, Barbara

„Święto Niezapominajek” : tradycje ludowe : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 2, s. 6-8

 

 1. DREWNICKA, Krystyna

Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 34-35

 

 

 1. DREWNICKA, Krystyna

W klubie „Piecyk” // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, s. 63-68

 

 1. DUDA, Barbara

Dokąd na wakacje? : zajęcia świetlicowe // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 6, wkł. s. I-VII

 

 1. DUDEK, Marzenna

Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela : konspekt zajęć świetlicowych // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 2-3

 

 1. DZIEWIĘCKA, Krystyna

Formy i metody pracy w świetlicy środowiskowej // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, wkł. s. VIII-XII

 

 1. ELIAS, Arleta

Świetlica środowiskowa // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 16, s. 4

 

 1. FALKIEWICZ, Jolanta

„Proszę, dziękuję, przepraszam” : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas 1-3 szkoły podstawowej // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 24

 

 1. FILIPIAK-SIEWODNIK, Anna ; SŁYSZ, Anna ; KUKOROWSKA, Paulina

Problemy dzieci z „kluczem na szyi” // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 62-66

 

 1. FILIPIAK-SIEWODNIK, Anna ; SŁYSZ, Anna ; KUKOROWSKA, Paulina

Spotkania w świetlicy // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 58-62

 

 1. FOLWARCZNA, Krystyna

Edukacja europejska w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 20-21

 

 1. GAWLIK, Małgorzata

Zdrowie w twoich rękach : scenariusz zajęć świetlicowych // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 22-24

 

 1. GĄSTOŁ, Barbara

Witajcie w świecie krakowskich legend // Klanza w Czasie Wolnym. – 2003, nr 1, s. 14-16

 

 1. GERLECKA, Elżbieta

Z Misiową Rodziną // Świat Problemów. – 2001, nr 1, s. 12-14

 

 1. GÓRSKA, Małgorzata

Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 34-36

 

 1. GÓRSKA, Małgorzata

Teatrzyk lalkowy jako forma aktywizacji // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 36-37

 

 1. GROCH, Mariola ; OLESZEK, Marta

„Urodziny Kubusia Puchatka” : scenariusz zabawy międzyświetlicowej // Klanza w Czasie Wolnym. – 2004, nr 2, s. 13-20

 

 

 1. HABDAS, Monika

Ciało – rejestrator naszych odczuć : scenariusz zajęć świetlicowych // Klanza w Czasie Wolnym. – 2004, nr 2, s. 29-33

 

 1. JABŁOŃSKA, Bożena

Gry w świetlicy szkolnej // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 61-62

 

 1. JABŁOŃSKA, Bożena

Nasza świetlica – propozycje programowe // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 24-25

 

 1. JABŁOŃSKA, Bożena

Poznajmy się // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 58-60

 

 1. JADCZAK-SZUMIŁO, Teresa

„Słoneczniki” dla Małgosi // Świat Problemów. – 2001, nr 1, s. 10-12

 

 1. JAKUBIAK, Małgorzata

W świetlicy „Wesołe Małolaty” // Problemy Opiekunczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 23-25

 

 1. JARCZYK, Maria

Co słychać w Kryrolandii? – wybór mistrza ortografii // Drama. – 2000, nr 34, s. 27-30

 

 1. JAROS, Barbara ; ŚWIECA, Wiesława ; JURZAK, Ewa

Program działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa szczęścia” // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 1/2, s. 334-339

 

 1. JAROSZ, Izabela

Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 547-551

 

 1. JASTRUN, Ewa

Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? // Świat Problemów. – 2001, nr 7/8, s. 37-40

 

 1. KACPRZAK, Jolanta

Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 20-21

 

 1. KAŁABUN, Ewa ; SUDOŁ, Małgorzata

Bawmy się razem – quiz o Elblągu // Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 291-292

 

 1. KAMIŃSKA, Grażyna

Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii // Lider. – 2002, nr 11, s. 9-11

 

 1. KAMIŃSKA, Grażyna

Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 39-44

 

 1. KASPRZAK, Emilia ; KSIĄDZYNA, Jolanta

Zajęcia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 47-48

 

 

 

 1. KLAŚ, Kinga

Gry i zabawy świetlicowe. – Cz. 1-3 // Remedium. – 2003, nr 10, s. 13 ; nr 11, s. 13 ; 2004, nr 1, s. 13

 

 1. KMITA, Danuta

Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 41-45, bibliogr.

 

 1. KOWALEWSKA, Ewa

W szkolnej świetlicy środowiskowej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 37-39

 

 1. KOZIOŁ, Małgorzata

Jestem podobny do ciebie, chociaż się różnimy // Drama. – 2001, nr 39, s. 20-22

 

 1. KUBIK, Beata

Zajęcia plastyczne w świetlicy // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 501-504

 

 1. KUNICKI, Dariusz

Znam swoje miasto, znam swoją dzielnicę // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, wkł. s. I-III

 

 1. LEKSY, Karina

Dziecko zaniedbane – charakterystyka problemu na przykładzie wychowanków świetlicy środowiskowej // Auxilium Sociale. – 2004, nr 3/4, s. 141-147, bibliogr.

 

 1. ŁUCZKO-CIESIELSKA, Katarzyna

Grupa dziennego pobytu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 34-35

 

 1. MAKUCH, Anna

W świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 404-406

 

 1. MALISZAK, Janina

W poszukiwaniu zimy, czyli wyprawa do krainy wiecznych lodów // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 3, s. 36-39 ; Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 96-99

 

 1. MARCZUK, Leokadia

Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 46-47

 

 1. MARYNIAK, Małgorzata ; MENCEL, Irena

Święto pieczonego ziemniaka : scenariusz zajęć świetlicowych // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 4

 

 1. MATOGA, Joanna

Wakacje nad morzem : zabawa i bezpieczeństwo // Klanza w Czasie Wolnym. – 2005, nr 1, s. 25-28

 

 1. MATUKIN-PAKUSZYŃSKA, Anna

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Dzień Bajek” dla grupy świetlicowej // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 12

 

 

 

 1. MATYJA, Anna

Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2005, nr 1/2, 42-46

 

 1. O pracy w świetlicach / aut. Ewa Wałęsa [i in.] // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 48-53

 

 1. ODALSKA, Elżbieta

Świetlica w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 42-44

 

 1. OLEK, Urszula

Polubić książkę… : zabawy z wykorzystaniem utworów literackich // Wychowawca. – 2004, nr 5, s. 22-23

 

 1. OLEKSIŃSKA, Joanna

„Klub Porządnickiego”, czyli dzieci gospodarzami świetlicy // Nauczanie Początkowe. – 2003/04, nr 1, s. 79-80

 

 1. PALUS, Katarzyna

Dzieci ze świetlicy // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 54-57

 

 1. PETIUK, Ewa ; KAMIŃSKA, Ewa

Duchy polskich zamków : scenariusz zabawy biblioteczno-świetlicowej // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 10-11

 

 1. PIELAK, Małgorzata

O górach, skałkach i nie tylko… // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 8, s. 26-28

 

 1. POPŁAWSKA, Elżbieta

Uczniowie z rodzin alkoholowych w świetlicy // Świat Problemów. – 2005, nr 8, s. 28-30

 

 1. PRZEPERSKA, Anna

Bajka „Skąd się wzięły misie?” // Świat Problemów. – 2001, nr 1, s. 14-16

 

 1. PUŁKOWNIK, Alicja

Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 111-112

 

 1. RAKOWIECKA, Anna

Pedagogika zabawy integralną częścią pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej // Klanza w Czasie Wolnym. – 2003, nr 1, s. 10-13

 

 1. RATYNA, Małgorzata

„Witamy w krainie baśni” – impreza prowadzona metodami aktywnymi dla uczniów klas młodszych // Nauczanie Początkowe. – 2002/03, nr 2, s. 62-65

 

 1. RYBARSKA-JAROSZ, Dorota

Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2001, nr 1, s. 31-38, bibliogr.

 

 1. RYSZCZYK, Violetta

Metody pracy w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 48-50

 1. SARBA, Beata

Przygotowanie do ustalenia zasad // Katecheta. – 2000, nr 12, s. 25-27

 

 1. SIENKIEWICZ, Małgorzata

Zajęcia plastyczne w świetlicy // Życie Szkoły. – 2004, nr 9, s. 589-591

 

 1. SIJER, Agata

Być sobą wśród innych – rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. – 2003/04, nr 1, s. 71-78

 

 1. SIJER, Agata

Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej // Nauczanie Początkowe. – 2003/04, nr 2, s. 91-94

 

 1. SOBOTA, Barbara

Czwartkowe spotkania z przyrodą w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. J. Brzechwy w Kielcach // Przyroda Polska. – 2003, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 9-11

 

 1. SOŁTAN, Bożena

W świetlicy szkolnej w Wilczynie // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 57-59

 

 1. SPANDOWSKA, Anna

W trosce o rozwój dziecka – propozycje zajęć dla przyszkolnej świetlicy środowiskowej // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, wkł. s. X-XII

 

 1. SROKA, Barbara

Dobry król – cechy dobrego przywódcy // Drama. – 2003/04, nr 45, s. 14-16

 

 1. STARZEC, Teresa

Pomagamy naszym mamom // Klanza w Czasie Wolnym. – 2004, nr 1, s. 15-17

 

 1. ŚWITAŁA-KOMISARCZYK, Maria

Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 9-11

 

 1. TATARA, Regina

Pamiątka z wakacji // Klanza w Czasie Wolnym. – 2003, nr 1, s. 16-18

 

 1. TOMASZEWSKA, Anna ; STOLIŃSKA, Marzena ; SPANDOWSKA, Anna

Komputerowe formy zajęć z dziećmi ze świetlicy środowiskowej // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10/11, wkł. s. IV-VII

 

 1. TRAWCZYŃSKA, Jolanta

Origami w świetlicy i nie tylko… Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 33-34

 

 1. WALECKA, Grażyna

Aktywność twórcza w świetlicy. – Cz. 1-2 // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s. 17-19 ; nr 10, s. 11-13

 

 1. WESOŁOWSKA, Eliza Ewa

Zabawa w baśń // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 26-28

 

 1. WIĘCZKOWSKA, Małgorzata

Podróż do krainy wesołej zabawy // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 3, s. 42-4

 1. WIĘCZKOWSKA, Małgorzata ; TALAGA, Michał

Podróż do Betlejem // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 3, s. 40-41

 

 1. WOŹNIAK-ŻEMŁA, Jolanta

       Wrażliwi na piękno // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 23-31

 

 1. ZAJĄC-ZIELIŃSKA, Anna

  Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 40-42

 

 1. ZAJDEL, Krzysztof

  Program pracy świetlicy na rok szkolny // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 7/8,

   s. 40-43

 

 1. ZATORSKA, Katarzyna

       Zajęcia w świetlicy : bajka o Ćwierćlandzie // Nowe w Szkole. – 2002, nr 4,

         wkł. s. IV

 

 1. ZEMLER, Marianna

       Profilaktyka zdrowotna w ramach działalności świetlicy terapeutycznej

       // Lider. – 2002, nr 5, s. 30

 

 

 

 

Rzeszów, 2 lutego 2006 r.                                                    oprac. mgr Irena Niemczak