Usługi Informacyjno - bibliograficzne

  • Udzielamy informacji bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych bezpośrednio w Informatorium, telefonicznie (17 85 334 42) lub przez zakładkę „Zapytaj bibliotekarza - Czytelnia i Informatorium”.
  • Zestawienia bibliograficzne - tworzymy na zamówienie dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, doradców metodycznych. Na stronie WWW zamieszczamy własne propozycje zestawień prezentujące nasze zbiory na aktualne i ważne tematy.
  • Nowości dla pedagogów specjalnych - prezentujemy systematycznie co 2 miesiące wykazy nowości (książki i artykuły) z zakresu kształcenia specjalnego i innych zagadnień związanych z pedagogiką specjalną.
  • Edukacja informacyjna użytkowników - oferujemy konsultacje indywidualne i zbiorowe w zakresie wyszukiwania informacji w bazach PBW (OPAC i Bibliografia) oraz w innych bazach dostępnych online.