Aktualności - Rzeszów

Szekspir w zbiorach Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Zapraszamy czytelników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie do obejrzenia wystawy poświęconej postaci Williama Shakespeare`a, jak również wpływowi jego pisarstwa na współczesny język poprzez wprowadzenie do niego wielu idiomów, metafor oraz nowatorskich sformułowań, których używamy do dzisiaj. Przy okazji przedstawienia najciekawszych serii, w jakich dzieła Shakespeare`a ukazały się na polskim rynku wydawniczym (w postaci dzieł zebranych, wyborów, czy edycji poszczególnych utworów w przekładach jak i w oryginale) na wystawie zaprezentowane zostały szczególnie cenne opracowania dzieł pisarza z przełomu XIX i XX wieku, którym autografy, dedykacje, ekslibrisy oraz inne znaki proweniencyjne nadały wyjątkowy i unikatowy charakter.

Jedną z takich perełek jest rozprawa  pod tytułem O sonetach i poematach Szekspira autorstwa  Romana Dyboskiego, polskiego filologa oraz historyka literatury angielskiej, profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Książka opatrzona została własnoręczną dedykacją złożoną na ręce doktora Tadeusza Moroziewicza, opatrzoną dopiskiem na pamiątkę, oraz datą 6 VII 1927. Kolejnym ciekawym egzemplarzem autorstwa Romana Dyboskiego zaprezentowanym na wystawie jest książka pod tytułem William Shakespeare, która została opatrzona własnościowym podpisem doktora Kazimierza Wilusza, notariusza będącego w okresie międzywojennym znaną i cenioną osobistością na terenie południowo-wschodniej Polski. Inną ciekawą pozycję stanowi książka pod tytułem Szekspir książka dla młodzieży i dla dorosłych autorstwa Władysława Tarnawskiego profesora literatury angielskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, która opatrzona została ekslibrisem Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz numerem inwentarzowym 44314 / I.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy oraz do zapoznania się z twórczością Shakespeare`a zarówno dzięki prezentowanym bogatym zbiorom książkowym, adaptacjom filmowym i teatralnym oraz krytycznym opracowaniom jego dzieł.