Aktualności - Rzeszów

Komunikat

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie zwraca się do wszystkich czytelników z prośbą o terminowy zwrot wypożyczonych  materiałów bibliotecznych i regulowanie naliczonych opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

Jednocześnie informuję, że Czytelnicy, którzy do 28 lutego 2017 r. nie uregulują opłat naliczonych i  nie zwrócą przetrzymanych egzemplarzy materiałów bibliotecznych, zostaną objęci procedurą windykacyjną.

Należności można regulować w bibliotece lub   wpłacając na konto PKO Bank Polski nr 86102043910000650201589639. 

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dłużnika, adres zamieszkania, nr karty bibliotecznej.

Informujemy, że uregulowanie opłaty za przetrzymanie bez zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, skutkować będzie dalszym naliczeniem opłaty za przetrzymanie!!!  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pisemnego odwołania się do Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, w sprawie odroczenia terminu spłaty całości lub części zadłużenia  za przetrzymanie, rozłożenia na raty całości lub części zadłużenia  za przetrzymanie lub umorzenia część zadłużenia.

Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w  Rzeszowie
Lucyna Brymora

 

Do pobrania: